Hướng dẫn

Vạn Hoa cốc tọa lạc tại bên trong quần sơn, hoàn toàn bị vây trong những vách đá cao và dốc, cần phải đi xuyên qua một đường hầm bí mật mới có thể đến được.

I.Cách Thức Tham Gia

  • Lập tổ đội và mở bản đồ tại Lâm An Phủ

II. Mục Tiêu

  • Tiêu diệt tất cả quái trong bản đồ, khi chết Boss + mở rương sẽ rơi ra phần thưởng

III.Phần Thường

  • Linh hồn thú cưng, Tinh thạch [1-5], Đồng thường, Linh khí, Bí tịch 180, Rương Thần Sa [1-4 dòng], Rương trang bị đồng hành[4-5].

 

Vật Phẩm Bản Đồ

Bản đồ Vạn Hoa Cốc

Đổi = điểm tống kim tại npc Đổi Thưởng

Lệnh Bài Thiên Quỳnh Cung

Đổi = điểm Loạn Chiến tại npc Đổi Thưởng

 

Lưu ý:

  • Chỉ mở lối vào được tại Lâm An Phủ .
  • 1 nhân vật chỉ đi tối đa 10 bản đồ Vạn Hoa Cốc.