Sự kiện

I. Nội  Dung

  • THỜI GIAN ĐUA TOP
  • Bắt Đầu : Ngày OPEN máy chủ
  • Kết Thúc: 03h00 sáng ngày 14/07/2024
  • Mục Tiêu Đua Top: Vinh Dự Tài Phú + Vinh Dự Võ Lâm
XẾP HẠNG PHẦN THƯỞNG
TOP 1 Rương Thần Sa (4 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành 6
5000v Đồng Thường
20000 Điểm Chân Khí
200000 Mảnh già lam kinh
200000 Mảnh Luân Hồi Ấn
2000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)
TOP 2 Rương Thần Sa (3 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành cấp 6
2500v Đồng Thường
15000 Điểm Chân Khí
100000 Mảnh già lam kinh
100000 Mảnh Luân Hồi Ấn
1000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)
TOP 3 Rương Thần Sa (2 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành cấp 5
1500v Đồng Thường
10000 Điểm Chân Khí
50000 Mảnh già lam kinh
50000 Mảnh Luân Hồi Ấn
500 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)
TOP 4 - 10 Rương Thần Sa (0 Dòng)
700v Đồng Thường
5000 Điểm Chân Khí
20000 Mảnh già lam kinh
20000 Mảnh Luân Hồi Ấn
200 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)

 

Lưu Ý:

  • Quả top sẽ được phát tự động vào nhân vật vào 12h ngày hôm sau khi kết thúc đua top.
  • Để nhận quà TOP, Gặp NPC Hỗ trợ >> GIFTCODE để nhận.
  • Vinh Dự Tài Phú: Nhận được khi nâng cấp các loại trang bị
  • Vinh Dự Võ Lâm: Nhận được khi tham gia Thi Đấu Loạn Chiến + Tống Kim