Hướng dẫn

Tính năng Thú Cưng - một tính năng mới, độc đáo, và sẽ hỗ trợ Huynh Đệ thuận tiện hơn trong quá trình tham gia phiêu lưu cùng thế giới Kiếm Thế.

Danh hiệu Cấp 20

I.NPC liên quan

II Hình Ảnh Thú Cưng

Hình Ảnh Thú Cưng

Tiểu Yêu

Hồ Lô

Xà Tinh

Gấu Trúc

Tiểu Mã

Thỏ Tinh

III. Vật phẩm liên quan và Công thức nâng cấp

1. Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Thông tin chi tiết

Trứng Thú Cưng

Thu thập: Tích lũy thẻ nạp hoặc đổi bằng điểm loạn chiến - NPC đổi thưởng

Tác Dụng: Nhấp chuột phải sử dụng nhận thú cưng

Túi Linh Hồn Thú Cưng

Thu thập: Nhập được khi tham gia VẠN HOA CỐC + THIÊN QUỲNH CUNG

Tác Dụng: Nhấp chuột phải nhận được 20 linh hồn thú cưng

Linh Hồn Thú Cưng

Thu thập: Đổi điểm Tống Kim và Loạn Phái tại NPC đổi thưởng

Tác Dụng: Nâng cấp thú cưng

2. Công thức nâng cấp

Chuột phải vào  Lệnh bài nâng cấp Thú Cưng siêu cấp  để thăng 1 cấp thú cưng

Cấp Thú Cưng Linh Hồn Thú Cưng Đồng Thường (vạn) Tỷ lệ Thành công
1 Mở trứng thú cưng
2

1000

50 100
3

2000

50 90
4

3000

100 80
5

5000

100 60
6

10000

200 40
7

10000

200 25
8 15000 500 15
9 30000 500 10
10 40000 1000 10
Cấp 11-15 Cần  1 Lệnh bài nâng cấp Thú Cưng siêu cấp 100
Cấp 16 Cần 2 Lệnh bài nâng cấp Thú Cưng siêu cấp 100
Cấp 17 Cần 4 Lệnh bài nâng cấp Thú Cưng siêu cấp 100
Cấp 18 Cần 6 Lệnh bài nâng cấp Thú Cưng siêu cấp 100
Cấp 19 Cần 8 Lệnh bài nâng cấp Thú Cưng siêu cấp 100
Cấp 20 Cần 10 Lệnh bài nâng cấp Thú Cưng siêu cấp 100

 

Hướng dẫn nâng cấp Thú Cưng Cấp 1-20

Bước 1 : Cần kích hoạt Thú Cưng  khi sử dụng code facebook

 

Bước 2 : Click phải vào vật phẩm Thú Cưng Siêu Cấp và chọn nâng cấp 

 

Lưu Ý:

  • Nâng cấp thất bại Thú Cưng  sẽ bị giảm 1 cấp
  • Linh Hồn Thú Cưng   có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame
  • Chuột phải vào  Lệnh bài nâng cấp Thú Cưng siêu cấp  để thăng 1 cấp thú cưng