Tin tức

I. NỘI DUNG SỰ KIỆN

-Thời Gian Update: 17h00 ngày 22/03/2024

Chọn Evnet Mới 

VẬT PHẨM LIÊN QUAN

VẬT PHẨM MÔ TẢ

Bi Pha Lê

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được

Cầu Lông Gà

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được

Máy Bay Giấy

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được

Hộp Đồ Chơi

Nguồn gốc :

10 Hộp Đồ Chơi = 10 Bi Pha Lê + 10 Cầu Lông Gà + 10 Máy Bay Giấy + 15 KNB( Đại)

10 Hộp Đồ Chơi ( Khóa/ Không Khóa)  = 10 Bi Pha Lê + 10 Cầu Lông Gà + 10 Máy Bay Giấy + 1 LVT( Khóa/ Không Khóa)

Túi Quà Vô Giá

Nguồn gốc : Nhận được trực tiếp khi sử dụng code nạp thẻ  và Nhận ở mỗi mốc 500 sử dụng Hộp Đồ Chơi(khóa/Không Khóa)

 

II.Cách Ghép

BƯỚC 1 : Chọn Event Mới ( ở dưới thanh máu)

BƯỚC 2 : CHỌN sư kiện Trò Chơi Dân Gian

- Ghép : 10 Hộp Đồ Chơi ( Khóa/ Không Khóa)  = 10 Bi Pha Lê + 10 Cầu Lông Gà + 10 Máy Bay Giấy + 1 LVT( Khóa/ Không Khóa) > Nhận phần thưởng  (Khóa / Không KHÓA )

 

- Ghép : 10 Hộp Đồ Chơi (không khóa)= 10 Bi Pha Lê + 10 Cầu Lông Gà + 10 Máy Bay Giấy + 15 KNB( Đại) > Nhận phần thưởng ( KHÔNG KHÓA )

III. CÁCH KIẾM NGUYÊN LIỆU VÀ PHẦN THƯỞNG

- Cách kiếm nguyên liệu Bi Pha Lê Và Cầu Lông Gà và Máy Bay Giấy

 

HOẠT ĐỘNG VẬT PHẨM
BẠCH HỔ ĐƯỜNG

Nhận 25 Bi Pha Lê/Ải 

Nhận 25 Cầu Lông Gà/ Ải 

Loại Phái

Quán Quân: 500 Cầu Lông Gà và 500 Máy Bay Giấy

Á Quân: 400 Cầu Lông Gà và 400 Máy Bay Giấy

Tứ Cường: 300 Cầu Lông Gà và 300 Máy Bay Giấy

Bát Cường: 200 Cầu Lông Gà và 200 Máy Bay Giấy

Vòng 16: 100 Cầu Lông Gà và 100 Máy Bay Giấy

TIÊU DAO CỐC

Nhận 20 Bi Pha Lê/ Ải 

Nhận 20 Máy Bay Giấy / Ải

TỐNG KIM

3000 điểm : 15 Cầu Lông Gà và 15 Bi Pha Lê

5000 điểm : 20 Cầu Lông Gà và 20 Bi Pha Lê

10000 điểm : 50 Cầu Lông Gà và 50 Bi Pha Lê

TỐNG KIM

Top 1 : 150 Cầu Lông Gà và 150 Máy Bay Giấy

Top 2 : 100 Cầu Lông Gà và 100 Máy Bay Giấy

Top 3: 50 Cầu Lông Gà và 50 Máy Bay Giấy

TRUY NÃ

Nhận 25  Bi Pha Lê /1nhiệm vụ thành công

Nhận 25  Máy Bay Giấy /1nhiệm vụ thành công

 

- Cách kiếm Túi Quà Vô Giá

-Sử dụng 500 Hộp Đồ Chơi(Khóa/Không khóa) Nhận 1 Túi Quà Vô Giá (Khóa/Không Khóa)

-Nhận được trực tiếp khi sử dụng code nạp thẻ

 

Nhận được trực tiếp khi sử dụng code nạp thẻ Túi Quà Vô Giá
100k 1
200k 2
300k 3
500k 5
1000k 10

 

- Phần thưởng   Hộp Đồ Chơi (Khóa/ Không Khóa)

VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm (Tỷ) 15-30
Mảnh Ghép Vũ Khí 10-20
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 10-20
Linh Tê Ngọc 1-2
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp 1-5
Rương Trang Bị Đồng Hành Ngâu Nhiên 4->7 1
Rương Thần Sa 1-6 dòng 1
Trấn Hồn Thạch - Theo Phái 1-10
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 1
Rương Danh Vọng 1-20
Lệnh Bài Thần Khí Siêu Cấp 1
Chiến Thần 1-30

 

- Phần thưởng  Túi Quà Vô Giá

TÊN VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm (Tỷ) 10-200
Bùa Bảo Toàn Vũ Khí 1
Tiền Du Long 10-100
Rương Thần Sa 1-6 dòng 1
Lệnh Bài Phi Phong Thần Thoại 1
Trấn Hồn Thạch - Theo Phái 50-500
Bí Kíp Trấn Phái 1-20 1
Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp 1
Bí Bảo Lệnh 1
Kim Nguyên Bảo (đại) 1-10

 

Lưu Ý :

-CẦN 5 Ô TRỐNG ĐỂ  ghép sự kiện

-CẦN 15 Ô TRỐNG ĐỂ  nhận vật phẩm

- Tiền Du Long Là Khóa

-Nhận 1 Túi Quà Vô Giá( Khóa)  mỗi mốc 500 khi sử dụng Hộp Đồ Chơi ( Khóa) không tính cùng  Hộp Đồ Chơi(Không Khóa)

-Nhận 1 Túi Quà Vô Giá (Không Khóa)  mỗi mốc 500 khi sử dụng Hộp Đồ Chơi(Không Khóa) không tính cùng  Hộp Đồ Chơi( Khóa)

 

- Sử dụng Hộp Đồ Chơi (Không Khóa) nhận thẻ Tích Lũy Sự Kiện Không khóa

- Sử dụng Hộp Đồ Chơi (Khóa) nhận thẻ Tích Lũy Sự Kiện Khóa

-Sử dụng Vật phẩm khóa/không khóa ra Khóa/Không Khóa