Tin tức

I.NPC liên quan.

  • Tân Thủ tiến hành nhận hỗ trợ tại NPC hỗ trợ - Lâm An Phủ.

 

II. Quà Tặng Tân Thủ

QUÀ TẶNG
Hỗ trợ cấp 130
Set Hoàng Kim +16
200 Hòa Thị Bích
Luân Hồi Ấn
2000v Đồng Khóa
1 Ức Bạc Khóa
3 Túi 24 ô
1 Bộ Trang Bị Đồng Hành cấp 3
Ngoại Trang Cánh
Thú Cưỡi Tân Thủ
1 Lệnh bài uy danh

 

Lưu ý:

  • Quà tân thủ chỉ nhận được 1 lần duy nhất.