Tin tức

 

Phiên bản cập nhật tháng 08 với những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Các nhân sĩ khắp chốn Kiếm Thế đừng bỏ qua cơ hội sở hữu cho mình các kỳ trân bảo vật lần này! Thông tin chi tiết về sự kiện như sau:

I. Sự Kiện Mới - Hộp Quà Sự Kiện.

Tiếp nối những điều đặc biệt trong tháng 08 này, Kiếm Thế Hoàng Kim sẽ mang trở lại hoạt động Hộp Quà Sự Kiện với nhiều phần thưởng giá trị. <Chi Tiết>

II. Trùng Sinh.

Tăng Thêm 50 Cấp Trùng sinh từ 51 đến 100. <Chi Tiết>

 

Lần Trùng Sinh Cấp Yêu Cầu Đồng Yêu Cầu Phần Thưởng
51 250 1020 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
52 250 1040 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
53 250 1060 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
54 250 1080 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
55 250 1100 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
56 250 1120 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
57 250 1140 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
58 250 1160 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
59 250 1180 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
60 250 1200 20000 Chiến Thần + Nón Ngoại Trang Cấp 8
61 250 1220 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
62 250 1240 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
63 250 1260 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
64 250 1280 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
65 250 1300 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
66 250 1320 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
67 250 1340 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
68 250 1360 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
69 250 1380 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
70 250 1400 20000 Chiến Thần + Áo Ngoại Trang Cấp 8
71 250 1420 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
72 250 1440 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
73 250 1460 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
74 250 1480 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
75 250 1500 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
76 250 1520 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
77 250 1540 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
78 250 1560 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
79 250 1580 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
80 250 1600 20000 Chiến Thần + Nón Ngoại Trang Cấp 9
81 250 1620 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
82 250 1640 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
83 250 1660 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
84 250 1680 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
85 250 1700 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
86 250 1720 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
87 250 1740 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
88 250 1760 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
89 250 1780 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
90 250 1800 20000 Chiến Thần + Áo Ngoại Trang Cấp 9
91 250 1820 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
92 250 1840 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
93 250 1860 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
94 250 1880 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
95 250 1900 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
96 250 1920 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
97 250 1940 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
98 250 1960 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
99 250 1980 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
100 250 2000 20000 Chiến Thần + Nón + Áo Ngoại Trang Cấp 10

 

- Khi trùng sinh nhận được [Ngoại Trang] mình có thể lựa chọn bộ [Ngoại Trang] mà mình muốn sở hữu.

Hình Ảnh [Ngoại Trang]:

Vũ Thương

Tử Kim

Phong Lộ

Phong Vũ

Phượng Hi

Thần Long

Thần Võ

Thương Khung

Lam Hải

Lâm Thiên

Liệt Thạch

Lưu Hỏa

Ngọc Bích

Nhã Thanh

Bạch Ngọc

Bạch Phụng

Bích Huyết

Huyết Long

Kiếm Tâm

Kim Phượng

III. Ngựa

Thêm 2 chú Heo cực kỳ dễ thương và vui tính. <Chi Tiết>

Huyết Tiểu Trư

LụcTiểu Trư

IV. Trang Bị

Thêm Nâng Cấp Thuộc Tính Cho Trang Bị [Trấn Thiên]. <Chi Tiết>

  • Sau khi có Trang bị Trấn Thiên nâng thuộc tính cho Trang bị tại NPC Trang bị ở Thành Chính.
  • Nâng cấp thất bại sẽ bị hạ cấp

Option thần sa

KNB (Đại)

Tiền Du Long

Tỷ lệ Thành Công

Nâng Thần Sa 1 Dòng 50 100 100%
Nâng Thần Sa 2 Dòng 50 100 50%
Nâng Thần Sa 3 Dòng 50 100 30%
Nâng Thần Sa 4 Dòng 50 100 10%

Xin Chân Thành Cám Ơn.!