Tin tức

I. NỘI DUNG SỰ KIỆN

-Thời Gian Update: 12h00 ngày 31/05/2024

Chọn Evnet Mới 

VẬT PHẨM LIÊN QUAN

VẬT PHẨM MÔ TẢ

Trà

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được

Sữa

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được

Trân Châu

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được

Trà Sữa Trân Châu

Nguồn gốc : Trà + Sữa + Trân Châu + Tiền Xu(Không Khóa/Khóa)

Hồng Trà Trân Châu

Nguồn gốc : Nhận được trực tiếp khi sử dụng code nạp thẻ  và Nhận ở mỗi mốc 500 sử dụng Trà Sữa Trân Châu (khóa/Không Khóa)

 

II.Cách Ghép

BƯỚC 1 : Chọn Event Mới ( ở dưới thanh máu)

BƯỚC 2 : CHỌN Sự Kiện Giải Nhiệt Mùa Hè

- Ghép : 10 Trà Sữa Trân Châu   = 10 Trà + 10 Sữa + 10 Trân Châu + 15 Kim Nguyên Bảo(Đại) > Nhận phần thưởng  (KHÔNG KHÓA  )

 

- Ghép : 10 Trà Sữa Trân Châu  = 10 Trà + 10 Sữa + 10 Trân Châu + 1 Lăng Vân Thạch(Không Khóa) > Nhận phần thưởng ( KHÔNG KHÓA )

 

III. CÁCH KIẾM NGUYÊN LIỆU VÀ PHẦN THƯỞNG

- Cách kiếm nguyên liệu Trà Và Sữa và Trân Châu

 

HOẠT ĐỘNG VẬT PHẨM
BẠCH HỔ ĐƯỜNG

Nhận 25 Trà /Ải 

Nhận 25 Sữa / Ải 

Loại Phái

Quán Quân: 500 Sữa và 500 Trân Châu

Á Quân: 400 Sữa và 400 Trân Châu

Tứ Cường: 300 Sữa và 300 Trân Châu

Bát Cường: 200 Sữa và 200 Trân Châu

Vòng 16: 100 Sữa và 100 Trân Châu

TIÊU DAO CỐC

Nhận 20 Trà / Ải 

Nhận 20 Trân Châu / Ải

TỐNG KIM

3000 điểm : 15 Sữa và 15 Trà

5000 điểm : 20 Sữa và 20 Trà

10000 điểm : 50 Sữa và 50 Trà

TỐNG KIM

Top 1 : 150 Sữa và 150 Trân Châu

Top 2 : 100 Sữa và 100 Trân Châu

Top 3: 50 Sữa và 50 Trân Châu

TRUY NÃ

Nhận 25  Trà /1nhiệm vụ thành công

Nhận 25  Trân Châu /1nhiệm vụ thành công

 

- Cách kiếm Hồng Trà Trân Châu

-Sử dụng 1000 Trà Sữa Trân Châu (Khóa/Không khóa) Nhận 1 Hồng Trà Trân Châu (Khóa/Không Khóa)

-Nhận được trực tiếp khi sử dụng code nạp thẻ

 

Nhận được trực tiếp khi sử dụng code nạp thẻ Hồng Trà Trân Châu
100k 1
200k 2
300k 3
500k 5
1000k 10

 

- Phần thưởng   Trà Sữa Trân Châu  (Khóa/ Không Khóa)

VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm (Tỷ) 15-30
Mảnh Ghép Vũ Khí 10-20
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 10-20
Linh Tê Ngọc 1-2
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp 1-10
Rương Trang Bị Đồng Hành Ngâu Nhiên 4->7 1
Rương Thần Sa 1-6 dòng 1
Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn 1-10
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 1
Rương Danh Vọng 1-20
Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp 1
Chiến Thần 1-30
Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa 1-20
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ 5-100
Dị Dung Thạch 5-100

 

- Phần thưởng  Hồng Trà Trân Châu

TÊN VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm (Tỷ) 10-200
Bùa Bảo Toàn Vũ Khí 1
Tiền Du Long 10-100
Rương Thần Sa 1-6 dòng 1
Lệnh Bài Phi Phong Thần Thoại 1
Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn 50-500
Bí Kíp Trấn Phái 1-20 1
[Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên 1
Bí Bảo Lệnh 1
Kim Nguyên Bảo (đại) 1-10

-Quà Tích Lũy [Giải Nhiệt Mùa Hè]

Mốc Tích Lũy Event 

Vật Phẩm

(Khóa)

Số Lượng
100 Kinh nghiệm đơn 500
Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn 100
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 1
Linh Tê Ngọc 10
Bùa Bảo Toàn 1
Chiến Thần 500
 
500 Kinh nghiệm đơn 1000
Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn 200
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 1
Linh Tê Ngọc 20
Bùa Bảo Toàn 1
Chiến Thần 1000
 
1000 Kinh nghiệm đơn 2000
Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn 300
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 1
Linh Tê Ngọc 30
Bùa Bảo Toàn 1
Chiến Thần 1500
 
2000 Kinh nghiệm đơn 3000
Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn 400
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 1
Linh Tê Ngọc 40
Bùa Bảo Toàn 1
Chiến Thần 2000
 
5000 Kinh nghiệm đơn 5000
Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn 500
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 1
[Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên 1
Bí Kíp Trấn Phái 1-20 1
Linh Tê Ngọc 50
 
10000 Kinh nghiệm đơn 10000
Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn 1000
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 2
[Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên 1
Bí Kíp Trấn Phái 1-20 1
Linh Tê Ngọc 50
 
20000 Kinh nghiệm đơn 10000
Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn 2000
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 2
[Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên 2
Bí Kíp Trấn Phái 1-20 1
Linh Tê Ngọc 50
 
30000 Kinh nghiệm đơn 10000
Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn 3000
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 2
[Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên 2
Bí Kíp Trấn Phái 1-20 1
Linh Tê Ngọc 50
 
40000 Kinh nghiệm đơn 10000
Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn 4000
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 2
[Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên 2
Bí Kíp Trấn Phái 1-20 1
Linh Tê Ngọc 50
 
50000 Kinh nghiệm đơn 10000
Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn 5000
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 2
[Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên 3
Bí Kíp Trấn Phái 1-20 1
Linh Tê Ngọc 100
 
60000 Kinh nghiệm đơn 10000
Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn 6000
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 2
[Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên 4
Bí Kíp Trấn Phái 1-20 1
Linh Tê Ngọc 100
 
70000 Kinh nghiệm đơn 10000
Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn 7000
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 2
[Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên 5
Bí Kíp Trấn Phái 1-20 1
Linh Tê Ngọc 100
 
80000 Kinh nghiệm đơn 10000
Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn 8000
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 2
Bí Kíp Trấn Phái 1-20 1
Rương Thần Sa 4-6 dòng 1
Lệnh bài nâng cấp thần sa siêu cấp 1
 
90000 Kinh nghiệm đơn 10000
Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn 9000
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 2
Bí Kíp Trấn Phái 1-20 1
Rương Thần Sa 4-6 dòng 1
Lệnh bài nâng cấp thần sa siêu cấp 1
 
100000 Kinh nghiệm đơn 10000
Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn 10000
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 2
Rương Bí Kíp trấn phái cấp 20 1
Rương Thần Sa (6 Dòng) 1
Lệnh bài nâng cấp thần sa siêu cấp 1

Lưu Ý :

-Nạp tối thiểu 100k trong thời gian sự kiện.

-Quà tích lũy là khóa

-Quà Tích Lũy Event  Cá Nhân chỉ nhận 1 lần duy nhất

-Sử dụng 1 Trà Sữa Trân Châu nhận 1 điểm quà tích lũy

-Sử dụng 1 Hồng Trà Trân Châu  nhận 10 điểm quà tích lũy

-Nhận 1 Hồng Trà Trân Châu ( Khóa)  mỗi mốc 1000 khi sử dụng Trà Sữa Trân Châu ( Khóa) không tính cùng  Trà Sữa Trân Châu (Không Khóa)

-Nhận 1 Hồng Trà Trân Châu (Không Khóa)  mỗi mốc 1000 khi sử dụng Trà Sữa Trân Châu (Không Khóa) không tính cùng  Trà Sữa Trân Châu ( Khóa)

- Sử dụng Trà Sữa Trân Châu  (Không Khóa)/Khóa nhận thẻ Tích Lũy Sự Kiện Không khóa

-Sử dụng Vật phẩm khóa/không khóa ra Khóa/Không Khóa

-CẦN 5 Ô TRỐNG ĐỂ  ghép sự kiện

-CẦN 15 Ô TRỐNG ĐỂ  nhận vật phẩm

-Tiền Du Long Là Khóa