Hướng dẫn

Xưa có câu: "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu" có nghĩa là uống rượu mà gặp bạn hiểu mình thì ngàn chén vẫn còn ít. Có những lúc mệt mõi vì chiến trường, huynh đệ trong Kiếm Thế lại quây quần bên cạnh những vò rượu ngon. Ho say sưa nhăm nhi hương vị nồng nàn của rượu vừa cùng nhau trò chuyện, vừa tăng thêm EXP, Vừa nhận được phần thưởng.

Vào lúc 10h00 và 18h00 và 22h00 Lửa trại sẽ xuất tại Lâm An Phủ mỗi lần xuất hiện 30 phút

Khi lửa trại xuất hiện các nhân sĩ tập trung xung quanh lửa trại
Uống rượu sẽ nhận đươc thêm kinh nghiệm và phần thưởng​

I. NPC liên quan

Giúp ghép rượu

II. Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Thông tin vật phẩm


Bạch Tửu <Cấp 1>

Thu thập:

 • Các hoạt động ingame

Cách sử dụng:

 • Nhấp chuột phải sử dụng gần lửa trại

Phần Thưởng mỗi 10 giây chắc chắn nhận được

100 triệu kinh nghiệm
100 đồng thường


Ngọc Lộ Tửu <Cấp 2>

Thu thập:

 • Các hoạt động ingame

Cách sử dụng:

 • Nhấp chuột phải sử dụng gần lửa trại

Phần Thưởng mỗi 10 giây chắc chắn nhận được

200 triệu kinh nghiệm
150 đồng thường

Phần thưởng may mắn kèm theo ngẫu nhiên

1 Rương Danh Vọng
Tăng 50 Chân Khí

Tây Phong Tửu <Cấp 3>

Thu thập:

 • Các hoạt động ingame

Cách sử dụng:

 • Nhấp chuột phải sử dụng gần lửa trại

Phần Thưởng mỗi 10 giây chắc chắn nhận được

400 triệu kinh nghiệm
200 đồng thường

Phần thưởng may mắn kèm theo ngẫu nhiên

2 Rương Danh Vọng
Tăng 100 Chân Khí
1 Tinh Thạch Cấp 3

Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>

Thu thập:

 • Các hoạt động ingame

Cách sử dụng:

 • Nhấp chuột phải sử dụng gần lửa trại

Phần Thưởng mỗi 10 giây chắc chắn nhận được

1 tỷ kinh nghiệm
500 đồng thường

Phần thưởng may mắn kèm theo ngẫu nhiên

5 Rương Danh Vọng
Tăng 200 Chân Khí
1 Tinh Thạch Cấp 4
Rương bí tịch 180
3 Rương Trang Bị Ngựa

 

Lưu Ý:

 • Có thể ghép rượu cấp cao hơn tại NPC event
 • Mỗi ngày chỉ sử dụng được 10 bình.
 • Chỉ sử dụng rượu lúc có lửa trại